Tirgotājiem

Lai “SMScredit.lv Stipro skrējienu” padarītu krāsaināku un interesantāku, aicinām pieteikties:

 • Mājražotājus un amatniekus,
 • Ēdināšanas uzņēmumus,
 • Atrakciju nodrošinātājus.

Vieta un laiks: atpūtas un sporta kompleksa “Zelta Zirgs” teritorija, Ķeguma novads Rembates pagasts.

Dalības maksa: atkarīga no augstākminētās kategorijas un sadarbības apjoma. Lūdzu, aizpildiet anketu, kurā norādiet sīkāku informāciju, lai varam sagatavot precīzu piedāvājumu. Dalības maksā neietilpst nekāda veida tirdzniecības aprīkojums, nojumes un elektrība.

Dalības noteikumi:

 1. Tirgotāji patstāvīgi nodrošina tirdzniecības aprīkojumu (letes, teltis utt.) un tās noformējumu atbilstoši pasākuma tematikai.
 2. Tirdzniecības vietas platība nedrīkst pārsniegt 3 x 3 m.
 3. Tirgotājs nav tiesīgs atskaņot savā tirdzniecības vietā jebkāda veida mūziku vai audioierakstus.
 4. Tirgotāja pienākums ir ievērot dalības noteikumus, uzturēt savu vietu tīrībā un kārtībā, patstāvīgi sakārtot un sakopt savu platību pēc darbības beigām, un atstāt vietu tīru ne vēlāk kā plkst. 22:00.
 5. Tirdzniecība ir atļauta no plkst. 10:00 līdz 19:00. Tirdzniecības vietas iekārtošana 4. maijā līdz plkst. 18:00, 5. maijā līdz plkst. 8.30
 6. Konstatējot dalības nosacījumu pārkāpumu vai tirdzniecības vietas piesārņojumu, tirgotāja/amatnieka dalība tirdziņā var tikt pārtraukta nekavējoties bez dalības maksas atgriešanas vai uzlikts sods no 50 līdz 200 EUR. Soda apmaksa neatbrīvo dalībnieku no pārkāpuma seku likvidēšanas.
 7. Ja tirgotāja darbības veikšanai ir nepieciešama elektrības padeve (līdz 1 kW/st), tirgotājs paziņo pasākuma organizētājam par nepieciešamo jaudu dalības pieteikumā. Nesaņemot pieprasījumu nodrošināt elektrības pieslēgumu un informāciju par jaudām – elektrības pieslēgums tirdzniecības vietai netiek nodrošināts.
 8. Organizatori patur tiesības veikt izmaiņas tirdzniecības vietu izvietojumā pasākuma teritorijā.

Amatnieki un tirgotāji, kas vēlas reklāmas nolūkos piešķirt savas balvas – lūdzam sazināties ar mums apspriešanai un saskaņošanai, rakstot uz e-pastu info@stipriem.lv. Atkarībā no balvas apjoma vienojamies par reklāmas iespējām festivāla laikā.