Nolikums

APSTIPRINĀTS

SIA “Stipriem Events & Media”

Valdes loceklis

J. Kokainis

_________________

2018.gada 13. decembrī

 

„SMScredit.lv STIPRO SKRĒJIENS”

NOLIKUMS 2018

 

Veicot trasi pastāv potenciāls risks gūt traumas! Nepārvērtējiet savas spējas un atcerieties, ka sacensību dalībnieki paši ir atbildīgi par savu rīcību un veselību veicot trasi.

 

 1. Sacensību mērķi:
 • Veicināt veselīgu dzīvesveidu, lietderīgi un aktīvi pavadīt brīvo laiku;
 • Veicināt plašam cilvēku lokam pieejamu izturības sacensību tradīcijas Latvijā, kuru galvenais mērķis ir pārbaudīt savu gribasspēku un īsto spēju robežu;
 • Iesaistīt sacensībās maksimāli daudz dalībnieku, tā realizējot mērķi par veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšanu;
 • Izveidot projektu, kurā iesaistās dažādas sagatavotības pakāpes dalībnieki, darba kolektīvi (izmantojot skrējienu kā komandas saliedēšanas pasākumu);

     2.Vadība:

 • “SMS credit.lv Stipro skrējienu” rīko SIA “Stipriem Events & Media”, sadarbībā ar biedrību “Stiprinieku republika” un biedrību “Ikšķiles sporta klubs”(turpmāk tekstā Organizatori).

 

 1. Sacensības:
  • “SMScredit.lv Stipro skrējiens” ir starptautiskas atraktīvas sacensības, kas ietver klasiskā skriešanas krosa, dažādu veiklības un spēka disciplīnu elementus. Sacensības notiek brīvā dabā.
  • Tās ierīkošanā tiek izmantoti gan dabīgie, gan mākslīgi radīti šķēršļi.
  • Trase ir marķēta visā tās garumā.

4.Norises vieta un laiks:

 • “SMScredit.lv Stipro skrējiens” notiek 2018.gada 5.maijā, atpūtas un sporta kompleksā “Zelta Zirgs”, Rembates pag., Ķeguma novadā.
 • Starta vieta atpūtas un sporta komplekss “Zelta Zirgs”.
 • Sacensību programma:

 

 • Ierašanās un reģistrācija individ. dalībniekiem:                                     09:00 -12:45
 • Ierašanās un reģistrācija komandām:                                                       10:00 – 14:00
 • Iesildīšanās:                                                                                                    10:45
 • Starts – “Izlūku skrējiens” 5 km (No 16.g.):                                              11:00
 • Iesildīšanās:                                                                                                    11:45
 • Avangarda starts – “SMScredit.lv Stipro skrējiens” 10 km sievietes : 12:00
 • Starts – “SMScredit.lv Stipro skrējiens” 10 km sievietes:                       12:20
 • Apbalvošana 5 km grupām:                                                                          13:00
 • Iesildīšanās:                                                                                                     13:25
 • Avangarda starts – “SMScredit.lv Stipro skrējiens” 10 km vīrieši:        13:40
 • Starts – “SMScredit.lv Stipro skrējiens” 10 km vīrieši:                            14:00
 • Iesildīšanās:                                                                                                      14:50
 • Avangarda starts – “SMScredit.lv Stipro skrējiens” 10 km komandas: 15:10
 • Starts – “SMScredit.lv Stipro skrējiens” 10 km komandas:                      15:30
 • Kontrollaika beigas:                                                                                         18:00
 • Apbalvošana 10 km grupām:                                                                          18:20

* Sacensību programma var tikt mainīta, atkarībā no dalībnieku skaita. 

 5. Distance:

 • Sacensības notiek marķētā trasē un nav vērtējamas kā klasiskās skriešanas krosa sacensības;
 • Trases garums ir līdz 10 kilometri. Trasē ir izteikts reljefs un tajā atrodas vairāk kā 35 mākslīgi un dabiski veidoti šķēršļi.
 • Paredzētais laiks trases veikšanai ātrākajam dalībniekam ir mazāk kā 1 stunda. Sacensību kontrollaiks ir 2h 30 min.
 • Dalībniekiem strikti jāievēro distance. Ja kādu apstākļu dēļ dalībnieks iziet ārpus trases, tam jāatgriežas trasē precīzi tajā pašā vietā, kur tā tika pamesta.
 • Nelabvēlīgu laika apstākļu (apledojums un tml.) vai citu objektīvu iemeslu dēļ trase un šķēršļi var tikt mainīti, par to iepriekš atsevišķi nebrīdinot. Atsevišķi šķēršļi var tikt atcelti.
 • Distances tiek dalītas šādi:
  • “Izlūku skrējiens” (No 16.g.) – 5 km
  • “SMScredit.lv Stipro skrējiens” – 10 km

6. Dalībnieki:

 • Dalībai sacensībās, “SMScredit.lv Stipro skrējiena” 10 km distancē var pieteikties jebkura persona, kura sacensību dienā ir sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu, “Izlūku skrējienam” var pieteikties persona, kura ir sasniegusi vismaz 16 gadu vecumu.
 • Dalībniekiem, kas vēlas startēt “SMScredit.lv Stipro skrējiena” 10 km distancē, bet ir jaunāki par 18 gadu vecumu nepieciešams –  notariāli apstiprināta vecāku atļauja, kas ir jāiesniedz pasākuma dienā reģistratūrā, saņemot starta numuru, lai piedalītos rīkotajās Sacensībās, kā arī kādam no vecākiem/aizbildņiem ir jāatrodas pasākuma teritorijā.
 • Sacensības notiek sekojošās grupās:
 • Individuāli – “Izlūku skrējiens” (No 16.g.)                                           5 km
 • Individuāli “SMScredit.lv Stipro skrējiens” Sieviešu grupa          10 km
 • Individuāli “SMScredit.lv Stipro skrējiens” Vīriešu grupa            10 km
 • Komandas “SMScredit.lv Stipro skrējiens”                                         10 km
  • Avangards – 10 km skrējienā sieviešu, vīriešu un komandu grupā kā pirmie startēs Avangarda skrējēji, kas startēs 15 – 20 min ātrāk kā pārējie šīs grupas dalībnieki. Avangarda skrējēji skrien ar čipiem, cīnās par naudas balvām un labākie iegūst iespēju kvalificēties Obstacle Course Racing Pasaules čempionātam.

 

* “SMScredit.lv Stipro skrējiens”  orientējošā distance 10  km. Līdz 35 dabīgi un mākslīgi veidoti šķēršļi, ūdens šķēršļi, dubļu šķēršļi, spēka un izturības pārbaudoši šķēršļi.

* Izlūku skrējiens” – orientējošā distance 5 km, mazāk un vienkāršāki šķēršļi, iespējami dubļu šķēršļi.  Trase bez dziļiem un lieliem ūdens šķēršļiem, pamatā jāpārvar dabīgi un mākslīgi veidotie šķēršļi (Sapieri, klasītes, sienas, ķīpu krāvumi, spoles utt.)

 

 • Sieviešu un vīriešu grupās dalībnieki startē individuāli.
 • Komandu grupā dalībnieki startē 4 cilvēku komandā. Obligāti jābūt pārstāvētiem abiem dzimumiem.
 • Personīgi parakstoties uz Dalībnieka Reģistrācijas apliecības, dalībnieks apliecina, ka:
 • piedalās sacensībās pēc savas brīvas gribas, apzinoties un izprotot iespējamos riskus, kas ar to saistīti;
 • apņemas necelt nekāda veida pretenzijas pret sacensību organizatoriem iespējamo traumu gadījumā, kas radušās paša dalībnieka vainas, apstākļu nenovērtēšanas vai pārslodzes dēļ;
 • dalībnieks pilnībā uzņemas atbildību par savas veselības stāvokli un tas ir atbilstošs sacensību distances veikšanai;
 • viennozīmīgi piekrīt šim sacensību Nolikumam, kā arī Gidam un apņemas to ievērot;
 • par dalībnieku, kas nav pilngadīgs un startē “Izlūku skrējienā” atbildību uzņemas vecāki, vai to likumīgie aizbildņi.;
 • Ar parakstu uz dalībnieka reģistrācijas apliecības dalībnieks apstiprina un piešķir Organizatoram tiesības pašam vai, pilnvarojot trešās personas, uzņemt dalībnieku fotogrāfijas, video un citus skaņu un vizuālās informācijas ierakstus un ir pilnībā ar to informēts, kā arī vākt, saglabāt un apstrādāt informāciju par dalībnieku teksta, skaņu un vizuālo datu nesējos. Ar informācijas apstrādi, cita starpā, saprotamas tiesības vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt un dzēst informāciju par dalībniekam. Nepieciešamības gadījumā Organizators minēto informāciju ir tiesīgs nodot ar to saistītajām sabiedrībām, kā arī citām trešajām personām. Organizatoram ir tiesības izmantot iepriekš minēto informāciju un datus Pasākuma reklāmas kampaņās. Autortiesības, izplatīšanas tiesības un pārējās mantiskās tiesības attiecībā uz uzņemtajām fotogrāfijām, ierakstiem un citu iegūto informāciju pieder Organizatoram.
 • Apliecina, ka:

– mans veselības stāvoklis un fiziskā sagatavotība ir atbilstoša sekmīgai izvēlētajai distances veikšanai;

– esmu iepazinies ar pasākuma nolikumu;

– pirms pasākuma iepazīšos atkārtoti ar nolikumu un pasākuma gidu, kas ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa.

– apņemos ievērot visu nolikumā un gidā rakstīto;

– apzinos, ka SIA “Stipriem Events & Media”, biedrība “Stiprinieku republika” un biedrība “Ikšķiles sporta klubs” kā pasākuma organizētājs nenes atbildību par manām kā dalībnieka iespējamām traumām vai veselības traucējumiem, veicot pasākuma distances;

– esmu informēts par dalības maksa kārtību un tās noteikumiem;

– visa mana sniegtā informācija ir patiesa;

– piekrītu nodot savus personas datus apstrādei SIA “Stipriem Events & Media” pasākuma organizēšanas, nodrošināšanas un uzturēšanas vajadzībām, tajā skaitā piekrītu, ka SIA “Stipriem Events & Media” pēc pasākuma publicē manis sasniegtos rezultātus pasākuma mājas lapā;

– ar savu reģistrāciju esmu piekritis saņemt savā norādītājā e-pastā un uz savu norādīto tālruņa numuru ar “SMScredit.lv Stipro Skrējienu” saistīto dokumentāciju un informāciju.

 • Dalībnieku saraksts
  • Dalībnieku saraksts tiek publicēts oficiālajā pasākuma mājaslapā www.stiproskrējiens.lv kā arī mājaslapā www.sacensibas.lv.
  • Publiski redzamajā dalībnieku sarakstā www.sacensibas.lv tiek norādīts dalībnieka vārds, uzvārds, pārstāvētā komanda un distance.
  • Izmaiņas dalībnieku sarakstā, tai skaitā pārrakstīšanās kļūdas vārdā, uzvārdā, kļūdaini norādītu dzimšanas datumu un pārstāvēto komandu var labot līdz 2018. gada 27. aprīlim aizpildot elektronisko veidlapu mājas lapā sacensibas.lv un iemaksājot šī pakalpojuma maksu EUR 5 (pieci Euro, 00 centi). Saņemot starta numuru, dalībnieks vai pilnvarotā kontaktpersona apliecina, ka sarakstā minētie dati ir pareizi un var tikt izmantoti korektai rezultātu apkopošanai. Pēc pasākuma labojumi dalībnieku datos netiek veikti.

 

 1. Reģistrācija:
  • Sacensībām var pieteikties internetā – stiproskrejiens.lv vai www.sacensibas.lv , aizpildot elektronisko pieteikuma anketu.
  • Piesakoties un veicot samaksu ar maksājumu karti vai internetbanku, dalībnieks tiek reģistrēts sacensībām nekavējoties.
  • Piesakoties un veicot samaksu ar pārskaitījumu, dalībnieks sacensībām tiek reģistrēts tikai pēc rēķina apmaksas. Reģistrējoties sacensībām, dalībniekam trīs dienu laikā jāpārskaita dalības maksa, pretējā gadījumā rēķins tiek anulēts un dalībniekam reģistrācija jāveic no jauna.
  • Reģistrāciju pasākumam var veikt dalībnieks personiski vai komandas kontaktpersona. Komandas kontaktpersona, reģistrējot komandas dalībniekus, uzņemas atbildību, ka informēs katru reģistrēto dalībnieku par pasākuma nolikumā minētajiem noteikumiem.
  • Pēc veiksmīgas reģistrācijas dalībniekam uz norādīto e-pastu tiek atsūtīta “Dalībnieku Reģistrācijas apliecība”, kurā norādīts dalībniekam piešķirtais starta numurs. Dalībnieku Reģistrācijas apliecība ir jāizdrukā, jāparaksta un kopā ar personu apliecinošu dokumentu jāuzrāda Reģistrācijā sacensību dienā. Personiski parakstoties uz Dalībnieku reģistrācijas apliecības, dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar Nolikumu un pasākuma Gidu.
  • Visām summām tiek piemērota e-reģistrācijas maksa. Atsakoties no dalības e-reģistrācijas maksa netiek atgriezta. Ir iespējama dalības reģistrācija “SMScredit.lv Stipro skrējiena” birojā. Šajā gadījumā  e-reģistrācijas maksa tiek noteikta 30% apmērā no dalības maksas.
  • Dalības maksa tiek noteikta:

 

“IZLŪKU SKRĒJIENS” 5KM (NO 16 G.)
19.12.-31.12.17. – 8 eur, ar atlaidi skolēniem, studentiem, SMScredit.lv klientiem 6 eur
01.01.18.- 28.02.18. – 10 eur, ar atlaidi skolēniem, studentiem, SMScredit.lv klientiem 8 eur
01.03.18.- 20.04.18. – 14 eur, ar atlaidi skolēniem, studentiem, SMScredit.lv klientiem 11 eur
21.04.18. – 04.05.18. – 18 eur, ar atlaidi skolēniem, studentiem, SMScredit.lv klientiem 15 eur
pasākuma dienā – 30 eur, atlaides nav

“SMSCREDIT.LV STIPRO SKRĒJIENS” 10KM – INDIVIDUĀLI SIEV., VĪR. (NO 18 G.)
19.12.-31.12.17. – 15 eur, ar atlaidi studentiem, karavīriem, SMScredit.lv klientiem – 12 eur
01.01.18.- 28.02.18. – 20 eur, ar atlaidi studentiem, karavīriem, SMScredit.lv klientiem – 17 eur
01.03.18.- 20.04.18. – 25 eur, ar atlaidi studentiem, karavīriem, SMScredit.lv klientiem – 22 eur
21.04.18. – 04.05.18. – 30 eur, ar atlaidi studentiem, karavīriem, SMScredit.lv klientiem – 26 eur
pasākuma dienā – 45 eur, atlaides nav

AVANGARDS

Katra dalībnieka dalības maksai tiek pievienota papildus maksa – 15 eur

Komandām dalības maksai tiek pievienota papildus maksa – 60 eur

 

“SMSCREDIT.LV STIPRO SKRĒJIENS” 10KM – KOMANDAS (NO 18 G.)
19.12.-31.12.17. – 75 eur, ar atlaidi studentiem, karavīriem, SMScredit.lv klientiem – 65 eur
01.01.18.- 28.02.18. – 89 eur, ar atlaidi studentiem, karavīriem, SMScredit.lv klientiem – 79 eur
01.03.18.- 20.04.18. – 115 eur, ar atlaidi studentiem, karavīriem, SMScredit.lv klientiem – 99 eur
21.04.18. – 04.05.18. – 139 eur, ar atlaidi studentiem, karavīriem, SMScredit.lv klientiem – 119 eur

 

*Studentiem atlaide tiek piešķirta, reģistrēšanās laikā uzrādot studentu vai skolēnu apliecības numuru, kas ir derīga vismaz līdz pasākuma dienai. Pasākuma dienā, reģistratūrā, šī apliecība ir jāuzrāda.

*Karavīriem, zemessargiem, robežsargiem u.c. atlaide tiek piešķirta, reģistrēšanās laikā uzrādot dienesta apliecības numuru.

*SMScredit.lv klientiem atlaide tiek piešķirta, reģistrēšanās laikā uzrādot piešķirto atlaides kodu, kas tiek saņemts no SMScredit.lv puses. Piedāvājums ir spēkā SMScredit.lv klientiem, kuri reģistrējušies SMScredit.lv datu bāzē līdz 11.04.2018.

 

E-reģistrācijas maksa:
līdz 5,00 – 0,50
līdz 10,00 – 0,75
līdz 15,00 – 1,00
līdz 20,00 – 1,50
līdz 25,00 – 2,00
līdz 30,00 – 2,50
līdz 35,00 – 3,00
līdz 45,00 – 4,00
līdz 55,00 – 5,00
utt. ar katriem nākamajiem 10 eur + 1 eur

*visām summām tiek piemērota e-reģistrācijas maksa.

 

 

 • Dalības maksas iekļauj:
  • dalībnieka numuru
  • dalībnieka laika sistēmas (rezultāta) nodrošinājumu
  • pirmā medicīniskā palīdzība sacensību norises vietā
  • trases marķējumu, būvniecību, reģistrācijas un tiesnešu darbu
  • dzirdināšanas punktu trasē
  • noskalošanās iespēju pēc finiša
  • tējas punktu finišā
  • piemiņas medaļu visiem finišējušajiem dalībniekiem
  • auto stāvvietu
  • ģērbtuves
  • bezmaksas foto galeriju un video apskatu sacensību mājas lapā
  • un citus pasākuma organizatoriskos izdevumus

 

 • Piesakoties dalībai, dalībnieks vai dalībnieka pieteicējs ir piekritis nodoto datu apstrādei – vākšanai, reģistrācijai, sakārtošanai, ievadīšanai, glabāšanai un izplatīšanai, tai skaitā attiecībā uz rezultātiem, bez laika ierobežojuma. Piesakot dalībniekus, pieteicējs apliecina, ka ir saņēmis šādu dalībnieku piekrišanu datu nodošanai datu apstrādei “SMScredit.lv Stipro skrējiena” organizētājiem.
 • “SMScredit.lv Stipro skrējiena” organizētājiem ir tiesības publicēt sacensību rezultātus drukātā viedā.
 • Piesakoties “SMScredit.lv Stipro skrējiena” dalībnieki apliecina, ka neiebilst “SMScredit.lv Stipro skrējiena” laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai “SMScredit.lv Stipro skrējiena” mārketinga un reklāmas aktivitātēm.

 

 1. Dalības maksu noteikumi:
 • Dalības maksa jāapmaksā trīs dienu laikā pēc pieteikuma nosūtīšanas.
 • Ja dalībnieks ir pieteicies un apmaksājis dalības maksu un atsakās no dalības līdz 01.03.2018. – dalības maksa tiek atmaksāta pilnībā, atsakoties līdz 05.04.2018. – dalības maksa tiek atmaksāta 50% apmērā, pārējos gadījumos dalības maksa netiek atmaksāta.
 • Visiem studentiem un skolēniem, kuriem ir studentu apliecība ar derīguma termiņu vismaz līdz sacensību dienai 05.05.2018., tiek piemērota atlaide dalības maksām visu pieteikšanās periodu individuālajās grupās. Komandai tiek piemērota atlaide, ja vismaz divi komandas dalībnieki ir studenti. Atlaide dalībai tiek piešķirta arī pensionāriem. Atlaide netiek piemērota uzņēmumu un organizāciju komandām (ja vien organizācija nav studentu apvienība vai augstskola) komandām. Studentu apliecības ir jāuzrāda sacensību dienā pie reģistrācijas. Atlaide netiek piemērota, ja dalībnieks jau ir reģistrējies un veicis pilnu dalības maksas apmaksu.
 • Visiem  zemessargiem un karavīriemtiek piemērota atlaide – norādot dienesta apliecības numuru. Dienesta apliecība ir jāuzrāda numuru izņemšanas vietā vai sacensību dienā pie reģistrācijas. Atlaide netiek piemērota, ja dalībnieks jau ir reģistrējies un veicis pilnu dalības maksas apmaksu.
 • lv klientiem tiek piešķirta atlaide dalības maksai pasākumā “SMScredit.lv Stipro Skrējiens”, ievadot unikālo atlaižu kodu, izmantojot pasākuma “SMScredit.lv Stipro skrējiens” dalības reģistrēšanu tiešsaistē www.sacensibas.lv. Unikālais atlaides kods tika nosūtīts SMScredit.lv klientiem no SMScredit.lv puses 2018. gada 10. aprīlī. Piedāvājums ir spēkā SMScredit.lv klientiem, kuri reģistrējušies SMScredit.lv datu bāzē līdz 11.04.2018.
 • Visiem dalībniekiem, kas veic reģistrāciju, sākot no 01.05.2018. un kā apmaksas veidu izvēlas “Rēķinu/pārskaitījumu”, obligāti ir jānosūta Organizatoriem maksājuma uzdevums par dalības maksas apmaksu uz e-pastu info@stipriem.lv , pretējā gadījumā reģistrācija sacensībām netiks apstiprināta.
 • Individuālo distanču dalībniekiem starta numuru nav iespējams nodot citai personai. Komandām ir iespēja veikt izmaiņas dalībnieku sastāvā, informējot par tām Organizatorus uz e-pastu info@stipriem.lv, norādot precīzu un nepārprotamu informāciju, nesaprotamas, nepatiesas vai pārprotamas informācijas gadījumā, Organizatori ir tiesīgi nepieņemt pieteiktās izmaiņas.

 

 

 

 1. Čipu izņemšana – Avangarda skrējējiem 10 km distancē:
  • Čips tiek izsniegts sacensību dienā atsevišķā teltī, tikai Avangarda dalībniekiem (atpūtas un sporta kompleksā “Zelta Zirgs”).Čips sacensību dalībniekam tiek nodots lietošanā uz sacensību laiku un tas nav sacensību dalībnieka īpašums. Čips tiek izsniegts pret drošības naudu – 10 eur. Drošības naudu dalībnieki saņems atpakaļ pēc sacensībām, nododot savu čipu izsniegšanas teltī.
  • Katrs laika kontroles čips ir unikāls un derīgs tikai tam dalībniekam, kuram tas izsniegts. To nekādā veidā nedrīkst mainīt, nodot citai personai vai pārdot.
  • Laika kontroles čips ir jāpiestiprina pie potītes. Čipam jābūt stingri piestiprinātam, tas nedrīkst brīvi karāties.
  • Distances laikā jāievēro sacensību rīkotāju norādītais maršruts un distances koridors.
  • Pēc finiša laika kontroles čips jānodod čipu izsniegšanas teltī (reģistratūrā) Nododot čipu dalībnieks saņem atpakaļ iemaksāto drošības naudu.
  • Ja laika kontroles čips līdz sacensību beigām netiek nodots sacensību rīkotājiem, tad sacensību dalībniekam tiek anulēts sacensību rezultāts un netiek atgriezta drošības nauda.

 

 1. Svītrkodi (“Izlūku skrējiens”, 10km dalībnieki, kas neskrien Avangarda grupā):
  • Dalībnieka numurā ir iestrādāts svītrkods. Piestiprinot numuru, svītrkodu nedrīkst caurdurt ar adatām.
  • Finiša zonā laika tiesneši fiksēs rezultātu noskenējot svītrkodu. Pirms finiša vēlams numuru noskalot.
  • Dalībniekiem, kas finišēs bez numura netiks fiksēts rezultāts.
 2. Vērtēšana un apbalvošana:
  • Par sacensību uzvarētāju kļūst dalībnieks vai komanda, kurš/-a visātrāk veicis/-kusi distanci.
  • Uzvarētāji (Avangarda skrējiena dalībnieki) 10 km skrējienā sieviešu, vīriešu un komandu grupā (1.-3.vieta) saņem apbalvošanas čekus kausus un naudas balvas:
   • Individuālajās grupās naudas balvas tiek izmaksātas EUR un kopējais naudas balvu fonds sadalās šādi:

 

VIETA SIEVIETES VĪRIEŠI
1.vieta 500 EUR 500 EUR
2.vieta 250 EUR 250 EUR
3.vieta 125 EUR 125 EUR

 

 • Uzvarētājiem komandu grupā naudas balvas tiek izmaksātas EUR un kopējais naudas balvu fons sadalās šādi:

 

VIETA KOMANDAS
1.vieta 1500 EUR
2.vieta 800 EUR
3.vieta 400 EUR

 

 • “SMScredit.lv Stipro skrējiens 2018” (angl. „SMScredit.lv Strong Race 2018”) ir starptautiskas sacensības un uz visām naudas balvām ir attiecināms LATVIJAS REPUBLIKAS Likums Par iedzīvotāju ienākuma nodokli.
 • “Izlūku skrējiena” uzvarētāji (1. – 3.vieta) saņem piemiņas balvas.
 • Katrs sekmīgi trasi veikušais dalībnieks saņem medaļu.
 • Organizatori piešķirs balvas arī sekojošās nominācijās:
 • Cienījamākais (vecākais) dalībnieks/-ce (individ.)
 • Stiprākā augstskola 2018 (komandu)*
 • Stiprākā pašvaldība 2018 (komandu)*
 • Stiprākais uzņēmums 2018 (komandu)*

*Prioritāri tiek vērtētas “SMScredit.lv STIPRO SKRĒJIENS” 10 km  Avangarda grupas skrējienā. 

 • Sodi:
 • 30 minūšu sods:
 • Par šķēršļa neveikšanu (Arī nepareiza šķēršļa veikšana ir tā neveikšana)*

*Ar šķēršļa aprakstiem iespējams iepazīties “SMScredit.lv Stipro skrējiena” mājas lapā.

 

 • Diskvalifikācija:
  • Par jebkādu nesportisku, rupju izturēšanos vai krāpniecisku darbību;
  • Ja komanda nefinišē 4 cilvēku sastāvā;
  • Ja dalībnieks skrējiena laikā skriešanai izmanto naglenes, futbola   bučus vai apavus ar jebkādiem citiem asumiem;
  • Par trases neveikšanu pilnā garumā vai neiekļaušanos sacensību kontrollaikā (2 h 30 min.)
  • Ja tiek izlaists trases posms – pārkāpjot pāri lentām un pārskrienot uz blakus ejošo trases posmu.

*Lai izvairītos no šādiem sodiem, vēlams skrējiena laikā sekot līdzi tiesnešu norādījumiem.

 

 1. Veselība un drošība:
 • Reģistrējoties “SMScredit.lv Stipro skrējienam” un dodoties distancē katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai. Ja distanci veic nepilngadīga persona, tad persona, kura attiecībā uz nepilngadīgo(-iem) ir uzņēmusies nodrošināt nepilngadīgā(-o) aprūpi un uzraudzību, kā arī uzņēmusies atbildību par nepilngadīgo(-ajiem) “SMScredit.lv Stipro skrējiena” laikā, ir atbildīga par šīs nepilngadīgās personas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai. Sacensību organizatori rekomendē ikvienu un jo īpaši 10 km distances dalībnieku, konsultēties ar savu ārstējošo ārstu vai ģimenes ārstu par savu veselības stāvokli attiecīgās distances veikšanai.
 • Sacensību organizatori rekomendē 10 km un 5 km distances dalībniekiem uzsākt treniņus savlaicīgi, vismaz 12 nedēļas pirms pasākuma, un izturēties atbildīgi par savu sagatavotību veikt izvēlēto distanci.
 • Sacensību starta un finiša vietā, kā arī trasē būs pieejama neatliekamā medicīniskā palīdzība. Dalībnieki aicināti iepazīties ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu izvietojumu kartēs.
 • Sacensību dalībniekam lūdzot neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu palīdzību trasē, jārespektē mediķu norādījumi par veselības stāvokļa atbilstību atlikušās distances veikšanai.
 • Drošības nolūkā, organizatori rekomendē pasākuma laikā neizmantot austiņas mūzikas atskaņošanai.
 • Drošības apsvērumu dēļ, pasākumā ir aizliegts piedalīties ar apaviem, kam ir jebkāda veida asumi, kas var traumēt gan pašu dalībnieku, gan arī citus dalībniekus, kas atrodas trasē.

 

 1. Obligātais ekipējums:
 • Obligātā ekipējuma nav. Tiek rekomendēti sporta apavi, vēju necaurlaidīgas pieguļošas garās bikses un pieguļošs krekls / jaka ar garajām piedurknēm, cimdi.
 • Dalībnieka numuram jābūt piestiprinātam krūšu rajonā virs apģērba.
 • Dalībnieka čipam, pēc kura tiks fiksēts dalībnieka rezultāts, jābūt piestiprinātam pie potītes. Laika kontroles čipam jābūt stingri piestiprinātam, tas nedrīkst brīvi karāties. Dalībniekiem, kas finišēs bez čipa netiks fiksēts rezultāts.
 • Dalībnieku čips pēc finišēšanas obligāti jāatdod čipu izsniegšanas teltī. Čips jānodod arī tiem dalībniekiem, kas no sacensībām izstājas. Atdodot čipu dalībniekam tiks atgriezta drošības nauda. Sods par neatdotu čipu – anulēts rezultāts un neatgriezta drošības iemaksa.
 • Dalībniekiem kam uz numura ir svītrkods. Svītrkodu nedrīkst caurdurt ar adatām. Finiša zonā laika tiesneši fiksēs rezultātu noskenējot svītrkodu. Pirms finiša aicinām numuru noskalot (aicinām izmantot trases pēdējo šķērsli – (dīķi)) . Dalībniekiem, kas finišēs bez numura netiks fiksēts rezultāts.
 • Ieteicams izmantot līmlenti, lai nostiprinātu gan apģērbu, gan apavus.

14. Serviss:

 • Organizatori sacensību dalībniekiem nodrošina nomazgāšanās iespēju, ģērbtuves, mantu glabātuvi un medicīnisko personālu, kurš sniegs pirmo medicīnisko palīdzību.
 • Ģērbtuvju zona un dušas būs pieejamas tikai dalībniekiem, uzrādot sacensību numuru. Ģērbtuvēs aizliegts uzglabāt dokumentus, vērtslietas, mobilos telefonus un naudu. Organizatori neuzņemas atbildību par atstāto mantu saturu.

15.Citi:

 • Ņemiet vērā, ka jūsu ekipējums (apģērbs, apavi) var tikt bojāts sacensību laikā.
 • Pirms starta noņemiet jebkāda veida rotaslietas, neatstājiet neko kabatās.
 • Atcerieties, ka stiprs cilvēks ir labsirdīgs cilvēks. Saglabājiet toleranci sacensību laikā, palīdziet citam dalībniekam, ja redzat, ka viņš nevar veikt šķērsli un arī jūs saņemsiet palīdzību, kad to vajadzēs.
 • Tiek rekomendēts ņemt līdzi vismaz vienu atbalstītāju, kas sagaidīs finišā ar sausām drēbēm vai pledu. Organizatori patur tiesības vajadzības gadījumā veikt izmaiņas nolikumā, sacensību norisē, laikā, distancē, starta grupās.
 • Dalībniekiem un līdzjutējiem ierodoties uz pasākumu ar suņiem, obligāti jānodrošina tiem uzpurnis. Ja sunim nav uzpurnis, pasākuma personālam ir tiesības izraidīt dalībnieku no pasākuma teritorijas.
 • Aicinām visus būt prātīgiem un sagatavoties šim skrējienam. Trase ir pietiekami sarežģīta un vēl grūtāku to var padarīt laikapstākļi. Organizatori iesaka sekot līdzi laika apstākļiem un atbilstoši tiem apģērbties.
 • Dronu izmantošana pasākuma teritorijā bez saskaņošanas ar organizatoriem ir aizliegta. Sods 500 Eur.

16. Pretenzijas

 • Pretenzijas veiktās distances sakarā tiek pieņemtas 2 stundu laikā pēc dalībnieka finiša, tās piesakot galvenā tiesneša teltī. Saņemtās pretenzijas sacensību galvenais tiesnesis izskata nekavējoties.
 • Visas pretenzijas par rezultātiem tiek pieņemtas rakstveidā uz e-pastu info@stipriem.lv 24 stundu laikā pēc to publicēšanas “SMScredit.lv Stipro skrējiena” mājas lapā. Pretenzijas tiek izskatītas 7 dienu laikā pēc to saņemšanas.

17.Reklāma:

 • Jebkura veida ar organizatoriem nesaskaņotas uzņēmumu vai organizāciju reklāmas aktivitātes skrējienā un ar to saistītajos pasākumos ir aizliegtas. Sods – 1000 EUR.

18.“SMS credit.lv Stipro skrējiena” gids:

 • “SMScredit.lv Stipro skrējiena” gids ir neatņemama nolikuma sastāvdaļa un papildinājums. Gids tiek publicēts ne vēlāk kā 3 dienas pirms pasākuma.

 

!!! Uz “SMScredit.lv Stipro skrējienu”  attiecas arī pasākuma norises vietas iekšējās kārtības noteikumi.