Medijiem

“SMScredit.lv Stipro skrējiens” PRESES AKREDITĀCIJAS NOTEIKUMI

Mediju pārstāvjiem darbam pasākumā “SMScredit.lv Stipro skrējiens”, tā norises vietā, atpūtas un sporta kompleksā “Zelta Zirgs” (Ķeguma novads, Rembates pagasts), 5. maijā no 9.00 līdz 18.00 iepriekš obligāti jāreģistrējas, aizpildot Preses akreditācijas pieteikumu, lai saņemtu preses karti. Tā sniedz iespēju mediju pārstāvim atrasties tādās vietās trasē, kur apmeklētājiem vai citām nepiederošām personām ir aizliegts.

 

  1. AKREDITĀCIJAS PAMATPRINCIPI

1.1. Mediju pārstāvju akreditācija paredzēta:

– žurnālistiem (drukāto un elektronisko mediju korespondenti);

– mediju fotogrāfiem;

– TV/video operatoriem;

–citiem interesentiem, iepriekš par to vienojoties atsevišķi, rakstot uz e-pastu mediji@stipriem.lv.

1.2. Akreditācija nav paredzēta reklāmas vai sabiedrisko attiecību aģentūrām, kā arī sponsoru pārstāvjiem.

1.3. Iesniedzot Pieteikumu, medija pārstāvis apņemas pienācīgi un korekti informēt pārstāvētā medija auditoriju par pasākumu gan pirms, gan arī pēc tā norises.

1.4. Mediju pārstāvis apņemas izmantot precīzu sacensību nosaukumu “SMScredit.lv Stipro skrējiens”.

1.5. Akreditētajam mediju pārstāvim, pēc organizatoru lūguma, ir jāiesniedz sagatavoto publikāciju pārskats un foto materiāli pirms un pēc pasākuma norises.

1.6. Akreditāciju var saņemt personas, kuras uz Pieteikuma iesniegšanas brīdi, ir sasniegušas 18 gadu vecumu.

1.7. Akreditētajiem mediju pārstāvjiem ir iespējams izmantot no zemes vadāmas lidojošas palīgierīces, to iepriekš saskaņojot ar sacensību organizatoru.

1.8. Lūdzam, rūpīgi un pilnībā aizpildīt atbilstošo preses akreditācijas pieteikumu. Nepareizi vai nepilnīgi aizpildīti pieteikumi netiks izskatīti un reģistrēti.

  1. PIETEIKUMA IESNIEGŠANA UN APSTIPRINĀŠANA

2.1. Pieteikums (elektroniskā tiešsaites forma) jāaizpilda sacensību organizatoru norādītajā vietā, pasākuma “SMScredit.lv Stipro skrējiens” oficiālajas mājaslapas www.stiproskrejiens.lv sadaļas “SAZINIES AR MUMS” apakšsadaļā “Medijiem” līdz 2018. gada 4.maija plkst. 20.00.

2.2. Organizators negarantē nepilnīgi vai nepareizi aizpildītu, kā arī pēc noteiktā termiņā iesniegtu Pieteikumu izskatīšanu.

2.3. Apstiprinājumu par akreditācijas piešķiršanu mediju pārstāvjiem uz Jūsu Pieteikumā norādīto e-pastu tiks nosūtīts vienas dienas laikā pēc Pieteikuma saņemšanas.

2.4. Pieteikumu izskatīšanu veic pasākuma organizators.

 

  1. PRESES KARTES SAŅEMŠANA

3.1. Akreditētie mediju pārstāvji mediju kartes varēs saņemt pasākuma “SMScredit.lv Stipro skrējiens” norises dienā, 5. maijā.

3.2. Preses karti iespējams saņemt personīgi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, dalībniekiem paredzētajā ieejā atpūtas un sporta kompleksā “Zelta Zirgs”.

3.3. Preses karte organizatoram atpakaļ nav jānodod.

  1. NOSLĒGUMS

4.1. Iesūtot aizpildītu Pieteikumu, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar mediju pārstāvju akreditācijas noteikumiem, piekrītat tiem un uzņematies pilnu atbildību par savu rīcību un drošību trasē, pildot tiešos sava darba pienākumus.

4.2. Neskaidrību vai jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Kitiju Ločmeli, rakstot uz e-pastu kitija@stipriem.lv vai zvanot pa mobilo tālruni +371 26370464.