Gids

“Stipro skrējiens” Gids mājaslapā tiks publicēts un izsūtīts katram dalībniekam ne vēlāk kā 3 dienas pirms pasākuma.